• נפסיק את שלטון המשפטנים
  • נעצור את הקמת המדינה הפלסטינית בשטחי c
  • נחוקק עונש מוות למחבלים - במעשים ולא בדיבורים
  • החזרת המסתננים הבלתי חוקיים לארצם
  • נשמור על אחדות הכותל ונפעל לביטול "הכותל הרפורמי"

תומכים? כתבו לנו!

CREATED BY SHELTZER.NET